KADRY-PŁACE

Kadry i Płace

MODUŁ KADROWY umożliwia:

 

MODUŁ PŁACOWY umożliwia:

 

 
Program jest corocznie aktualizowany w związku ze zmianami w przepisach.

Realizacja: obsługa informatyczna Olsztyn